Salgsemner

Profitabel – mindre VVS firma sælges

Sag 7223

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at sælge sin virksomhed.

Virksomheden

IMC’s klient beskæftiger sig primært med normale VVS opgaver, såsom jordvarme, biobrændsel, solceller, naturgasfyr, oliefyr og fjernvarme. Da man har været ret progressiv m.h.t. alternativ energi forventes det, at dette fremover vil få en større andel af omsætningen.

Man har igennem flere år opbygget en stor og fast kundekreds, hvor de private udgør knap 2/3 og erhvervskunder ca. 1/3.

Virksomheden omsætter for ca. 7-10 mio. DKK, og har de senere år årligt realiseret et overskud på knap 0,5 mio. DKK. Budgettet for 2012, der følges, er på dette niveau. Overskud efter de første 5 mdr. af 2012 er således knap 0,3 mio. DKK.

Virksomheden har en lille solid stab af kompetente og selvstændige medarbejdere, som alle har været ansat i virksomheden igennem en længere årrække.

Virksomheden, der er flytbar, bor i egne lokaler. Virksomheden sælges incl. Lokaler, lager, værktøjer, inventar, maskiner, biler m.m..

For den rette køber er der gode udviklingsmuligheder i virksomheden, hvis aktiviteter p.t. primært foregår på Vest Sjælland.

Køberprofil

Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel / kundekreds og investere i en sund virksomhed.

Derudover kan virksomheden være interessant for VVS installatører, der ønsker at få egen virksomhed.

Den videre proces.

Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte. Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden.

For yderligere information

For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, konsulent Kent Madsen eller mail km@imc-consulting.dk.

Comments are closed.