Procedure for salg af virksomhed

Vi ved at planlægningen af et virksomhedssalg er meget vigtig for den enkelte ejer. Hos IMC Partners er vi med fra den indledende planlægning til den endelige overdragelse af din virksomhed.

Vi anbefaler at man, uanset om man har planlagt et salg eller ej på kort sigt, tager kontakt til en af vore rådgivere , hvor man kan tage en uforpligtende samtale om metoder og muligheder i et helt eller delvist salg af virksomheden.

Erfaringen viser, at det kan betale sig for ejeren at arbejde med en salgsproces i god tid før der rettes konkret henvendelse til køberemner.

I en dialog med IMC Partners afdækkes, om det er én eller begge områder i generationsskiftet, der ønskes gennemført af ejeren:

 • Det ledelsesmæssige generationsskifte
  • herunder rekruttering af en interne eller eksterne nøglepersoner, samt udvikling af ejerens  nye roller.
 • Det ejermæssige generationsskifte
  • herunder afklaring og planlægning af fordele og ulemper i et helt eller delvist salg, hvor ejeren bliver i virksomheden efter salget eller helt forlader virksomheden.

Begge disse væsentlige forhold har en vital betydning for virksomheden, og kan ved en uhensigtsmæssig overdragelse til en ny ejer, true virksomhedens eksistens. Overdragelse af ledelseshvervet er ofte den vanskeligste opgave, da man skal finde en løsning hvor man undgår at miste know-how, kundekontakter osv.

Beslutning om disse forhold bør planlægges nøje, da den rette planlægning og gennemførelse af salgsprocessen får stor indflydelse på den pris, som ejeren kan opnå for sin virksomhed.

I samarbejde med IMC Partners deles salget op i otte forskellige faser:

 1. Afdækning af virksomhedens situation og ejerens ønsker
 2. Planlægning af salgsprocessen i hovedelementer
 3. Salgsmodning, – aktiviteter udarbejdes, der sikrer at salget og overdragelsen er optimal
 4. Udarbejdelse af salgsprospekt og virksomhedspræsentation på virksomheden
 5. Struktureret og anonym søgning efter købere og investorer
 6. Forhandlinger med udvalgte køberemner
 7. Købers gennemgang af virksomheden efter sikring af ”letter of intent”
 8. Overdragelse

Vi har udviklet og gennemprøvet modeller til alle af virksomhedssalgets faser, og sikrer koordinering af dialog og dokumenter imellem køber og sælger samt revisor og advokat.

Hvis du ønsker en uforpligtende introduktion til de muligheder, der eksisterer inden for virksomhedssalg, så klik her:   Kontakt IMC Partners

Virksomheder til salg

Virksomheder, der købes

Comments are closed.