Værdivurdering

Værdiberegningen kan anvendes til at skabe ejermæssigt overblik over virksomhedens og ejerkredsens samlede økonomiske situation, og kan anvendes som et vigtigt input i relation til strategi, bank, bestyrelse og andet.

Værdiberegningen er naturligvis en vigtig del af beslutningsgrundlaget for overvejelserne omkring mulighederne indenfor:

  • Generationsskifte
  • Salg af virksomhed
  • Køb af virksomhed
  • Igangsætning af en værdioptimeringsproces

I samarbejde med IMC Partners vil værdiberegningen indgå som et vigtigt dialogværktøj i forhold til den definerede opgave.

Såfremt du som ejer eller investor ønsker en værdiberegning udført, skal du kontakte IMC Partners for yderligere oplysninger.

Kontakt IMC Partners

Comments are closed.