» Profitabel håndværksvirksomhed til salg

Tømrer, murer & maler

IMC Partners A/S arbejder sammen med en klient, som er interesseret i at sælge 100% af sin virksomhed.

Virksomheden

Virksomheden er en håndværksvirksomhed med mange års erfaring i byggebranchen, der beskæftiger op mod 30 medarbejdere fordelt på tømrere, malere og murere.

Virksomheden har igennem årene oparbejdet et solidt kundegrundlag, således at der løbende kommer opgaver ind fra såvel mange faste kunder som en tilgang af nye. Ordrebogen er allerede fyldt ud knap et halvt år frem i tiden.

Virksomheden holder til i to kontorer i Storkøbenhavnske områder. Det ene kontor huser kontorfaciliteter, værksted, lagerlokale, murer- og stilladshal samt gårdplads til skurvogne m.m., og fra det andet administreres virksomhedens forsikringsafdeling.

Virksomhedens kunder er hovedsageligt faste og sikre betalere, og inkluderer såvel store forsikringsselskaber, kommuner og boligselskaber som private bygherrer og investorer i boligopkøb.

Køberprofil

Denne virksomhed vil være en særdeles attraktiv opkøbsmulighed for andre virksomheder i samme eller lignende brancher. Det vil tillade køberen at udvide sin markedsandel og kundeportefølje, og ligeledes at udnytte synergier og nedsætte relative operationelle omkostninger.

Virksomheden vil desuden være en interessant mulighed for investorer, der søger at få fodfæste i branchen gennem opkøbet af en veletableret og velrenommeret spiller på markedet.

Købsproces

Yderligere information om virksomheden kan tilsendes efter underskrift af en fortrolighedserklæring.

Det tilsendte materiale vil inkludere en detaljeret beskrivelse af virksomheden og dens tilstand samt yderligere detaljer om salgsbetingelserne.

For mere information

For mere information, kontakt da Thomas Okkels på telefon +45 53731760 eller e-mail tho@imc-consulting.dk.

» Veldrevet ejendomsselskab sælges

Sag: 4001

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, der ønsker at afhænde et ejendomsselskab.

Virksomheden
IMC’s klient har flere aktiviteter i ejendomsbranchen og ønsker nu at sælge en ejendom bestående af 23 attraktive rækkehuse, alle udlejet som bolig.
Ejendommen er beliggende på Fyn ca. 20 km fra Odense. Ejendommen er placeret i et veldrevet selskab, og sælger ønsker at sælge enten selskabet med ejendom eller ejendom separat.
Alt efter købsmodel kan ejendommen tilbyde et afkast på knapt 6% eller en forrentning af investeret kapital på over 20%

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er egnet til en anden virksomhed i samme eller beslægtet branche, alternativt som investering for privatperson, som ønsker at placere midler i ejendomme.

Den videre proces
Såfremt De måtte være interesseret i at vide mere om virksomheden, vil De blive anmodet om at underskrive en fortrolighedserklæring før processen kan fortsætte.
Herefter vil De blive informeret nærmere om selve virksomheden, og under hvilke konditioner vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Partners A/S, Chefkonsulent Tommy R. Christensen på telefon 53 73 17 69 eller mail trc@imc-consulting.dk

» Spændende IT-virksomhed med speciale i ERP systemløsninger til salg

Sagsnummer: 3507

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, der ønsker at afhænde sin profitable it virksomhed med speciale i ERP systemløsninger.

Virksomheden
Virksomheden leverer total- og enkeltløsninger til virksomheder i hele Danmark. Virksomheden har en fast kundemasse samt et stort potentiale for vækst, har 8-9 ansatte og er beliggende i Storkøbenhavn i store lyse lokaler.

Omsætningen ligger i niveauet DKK 9,5-10 mio.

Virksomheden er flytbar, da lokalerne er lejede. Der medfølger dog en attraktiv lejeaftale på lokalerne. Alle medarbejdere er selvkørende og bør ikke påvirkes af et ejerskifte.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel/kundekreds.

Derudover kan virksomheden også være interessant for en køber, der ønsker at starte egen virksomhed uden at starte helt fra bunden.

Den videre proces
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at afhænde sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S på imc@imc-consulting.dk eller telefon 46 74 10 64.

» Værktøjsfabrik sælges

Sag 13255

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at afhænde sin profitable værktøjsfabrik.

Virksomheden
Virksomheden beskæftiger sig med fremstilling og udvikling af maskindrevet værktøj. Virksomheden er profitabel, har 5-9 ansatte og er beliggende i Københavnsområdet i egne bygninger.

Omsætningen ligger i niveauet DKK 16-17 mio. og er særdeles stabil, da en stor del baseres på faste kundeaftaler.

Virksomheden sælges med bygninger, værktøjer, inventar, maskiner m.m. Medarbejderne er selvkørende og kompetente, hvorfor en overgang i den daglige proces fra sælger til køber ikke bør påvirkes.

For den rette køber er der gode udviklingsmuligheder i virksomheden.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel/kundekreds.

Derudover kan virksomheden være interessant for håndværkere, der ønsker at få egen virksomhed, og ser dette som en oplagt mulighed for at købe kunder og en erfaren medarbejderstab.

Den videre proces
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, chefkonsulent Thomas Okkels på 53 73 17 60 eller tho@imc-consulting.dk

» Skiltefirma til salg

Sag 15312

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at afhænde sit profitable skiltefirma.

Virksomheden
Virksomheden beskæftiger sig med fremstilling af skilte både til facader, biler, tryksager mv. De har i dag 2-4 ansatte og er beliggende i Nordsjælland.

Omsætningen ligger i niveauet DKK 3 mio. Virksomheden har en del faste kundeaftaler og med deres brede portefølje af ydelser kan omsætningen øges, hvis køber har de rette forretningsevner.

Virksomheden sælges med bygninger, maskiner, inventar mv. Medarbejderne i virksomheden har alle været ansat i længere tid og er forholdsvis selvkørende.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel/kundekreds.

Den videre proces.
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, chefkonsulent Thomas Okkels på 53 73 17 60 eller tho@imc-consulting.dk

» Profitabel handelsvirksomhed sælges

Sagsnummer: 3501

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, der ønsker at afhænde sin handelsvirksomhed.

Virksomheden
IMC’s klient ønsker at frasælge sin velfungerende handelsvirksomhed. som har en årlig omsætning på omkring DKK 4 millioner.

Virksomheden er profitabel og har attraktive kontrakter, som overgår til køber. Virksomheden har en sund økonomi, velfungerende organisation samt administration.

Frasalget omfatter såvel kundemasse som leverandører, og det er muligt at drive virksomheden fra alle steder i Danmark.

Sælger af virksomheden er indstillet på at være fleksibel med hensyn til tidshorisont på overtagelse og er indstillet på at medvirke i overdragelsen.

Salgsprisen for virksomheden er i niveauet DKK 2-3 mio.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er især egnet for anden virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker at udvide deres markedsandel og kundekreds og derigennem opnå synergieffekt.

Det kan også være særdeles interessant for en kapitalinvestor at overtage virksomheden, da produktionen foregår udenlands.

Den videre proces
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S på mail imc@imc-consulting.dk

» Virksomhed i marinebranchen til salg

Sag 16495

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at afhænde sin virksomhed.

Virksomheden
Virksomheden beskæftiger sig med reparation, vedligehold mm. indenfor marinebranchen, har 3 ansatte og er beliggende i Nordvestsjælland.

Købspris ligger omkring DKK 3,5 mio.

Virksomheden har eksisteret i over 3 årtier og har solid base i marinebranchen. Derudover udfører de specialopgaver i andre brancher. Sælger er villig til at blive i virksomheden i overdragelsesperioden for at sikre en gnidningsfri transition.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel/kundekreds.

Den videre proces
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, chefkonsulent Thomas Okkels på 53 73 17 60 eller tho@imc-consulting.dk

» Profitabel mindre ingeniørvirksomhed

Sag 17864

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at afhænde sin profitable ingeniørvirksomhed.

Virksomheden
Virksomheden er specialiseret i skræddersyede maskinløsninger samt automation af produktionsprocesser. Virksomheden er profitabel, har 5-9 ansatte og er beliggende syd for Roskilde.

Omsætningen ligger i niveauet DKK 5-5,5 mio.

Virksomheden har et bredt samarbejde med maskinbyggere og industrivirksomheder.

Virksomheden sælges med bygninger, værktøjer, inventar, maskiner m.m. Medarbejderne er selvkørende og kompetente, hvorfor en overgang i den daglige proces fra sælger til køber ikke bør påvirkes.

For den rette køber er der gode udviklingsmuligheder i virksomheden.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel/kundekreds.

Den videre proces
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, chefkonsulent Thomas Okkels på 53 73 17 60 eller tho@imc-consulting.dk

» Mindre el-virksomhed sælges

Sag 15320

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at afhænde virksomhed.

Virksomheden
Virksomheden beskæftiger sig med fremstilling af KNX installationer og energivejledning samt optimering. Virksomheden er profitabel, har 5-9 ansatte og er beliggende i København.

Omsætningen ligger i niveauet DKK 4-4,3 mio.

Medarbejderne i virksomheden er alle kompetente og selvstændige, der alle har været ansat i virksomheden i en årrække. Sælger er villig til at arbejde videre i virksomheden i en overdragelsesperiode for at lempe transitionen mellem gammel og ny ejer.

Virksomheden er flytbar, da den har til huse i lejede lokaler i København.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel/kundekreds.

Den videre proces.
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, chefkonsulent Thomas Okkels på 53 73 17 60 eller tho@imc-consulting.dk

» Byggevirksomhed til salg

Sag 13703

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at afhænde sin virksomhed.

Virksomheden
Virksomheden leverer byggeløsninger i træ til både den offentlige og private sektor på hele Sjælland og i København. De er i dag 15 ansatte og er beliggende i Vestsjælland.

Omsætningen ligger på omkring DDK 13-15 mio.

Virksomheden leverer et bredt sortiment af standard og specialfremstillede løsninger i forskellige træsorter. Medarbejderne er kompetente og har mange års erfaring indenfor branchen.

Med den rette ejer kan den allerede stabile omsætning forøges, da der er muligheder på markedet, som endnu ikke er udforsket. Virksomheden har en fast kundekreds beliggende i og omkring Storkøbenhavn.

Sandsynlig køberprofil
Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel/kundekreds.

Derudover kan virksomheden være interessant for investorer eller enkeltpersoner, der ønsker at etablere sig som selvstændig.

Den videre proces.
Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte.

Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden, og under hvilke forhold vores klient ønsker at sælge sin virksomhed.

For yderligere information
For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, chefkonsulent Thomas Okkels på 53 73 17 60 eller tho@imc-consulting.dk

» Velrenommeret firma sælges

 

Sag 7224

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at sælge sin virksomhed.

Virksomheden

IMC’s klient beskæftiger sig med byggeri, primært af tilbygninger, sommerhuse og lignende, primært på Sjælland. Virksomheden er sat til salg fordi ejeren ønsker at gå på pension.

Virksomhedens omsætning er i niveauet 7-10 mio. DKK.

Virksomheden har en lille solid stab af kompetente og selvstændige medarbejdere, som alle har været ansat i virksomheden igennem en længere årrække.

Virksomheden kan flyttes da den har til huse i lejede lokaler på Vestsjælland. Virksomheden sælges med værktøjer, inventar, maskiner m.m..

For den rette køber er der gode udviklingsmuligheder i virksomheden.

Køberprofil

Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel / kundekreds.  Derudover kan virksomheden være interessant for håndværkere, der ønsker at få egen virksomhed, og ser dette som en oplagt mulighed for at købe kunder og en erfaren medarbejderstab.

Den videre proces.

Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte. Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden.

For yderligere information

For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, konsulent Kent Madsen eller mail km@imc-consulting.dk.

» Profitabel – mindre VVS firma sælges

Sag 7223

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at sælge sin virksomhed.

Virksomheden

IMC’s klient beskæftiger sig primært med normale VVS opgaver, såsom jordvarme, biobrændsel, solceller, naturgasfyr, oliefyr og fjernvarme. Da man har været ret progressiv m.h.t. alternativ energi forventes det, at dette fremover vil få en større andel af omsætningen.

Man har igennem flere år opbygget en stor og fast kundekreds, hvor de private udgør knap 2/3 og erhvervskunder ca. 1/3.

Virksomheden omsætter for ca. 7-10 mio. DKK, og har de senere år årligt realiseret et overskud på knap 0,5 mio. DKK. Budgettet for 2012, der følges, er på dette niveau. Overskud efter de første 5 mdr. af 2012 er således knap 0,3 mio. DKK.

Virksomheden har en lille solid stab af kompetente og selvstændige medarbejdere, som alle har været ansat i virksomheden igennem en længere årrække.

Virksomheden, der er flytbar, bor i egne lokaler. Virksomheden sælges incl. Lokaler, lager, værktøjer, inventar, maskiner, biler m.m..

For den rette køber er der gode udviklingsmuligheder i virksomheden, hvis aktiviteter p.t. primært foregår på Vest Sjælland.

Køberprofil

Virksomheden er et interessant opkøbsemne for en virksomhed i samme eller en beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel / kundekreds og investere i en sund virksomhed.

Derudover kan virksomheden være interessant for VVS installatører, der ønsker at få egen virksomhed.

Den videre proces.

Såfremt De ønsker at vide mere om virksomheden, beder vi Dem venligst underskrive en fortrolighedserklæring, før processen kan fortsætte. Herefter vil De få yderligere informationer om virksomheden.

For yderligere information

For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, konsulent Kent Madsen eller mail km@imc-consulting.dk.

» Værkstedsvirksomhed indenfor industriservice, reparation og handel

Storkøbenhavn

Virksomhedstype Handels og værkstedsvirksomhed
Brancher Industri og Handel
Selskabsform A/S
Pris 500.000
Omsætning Ikke oplyst
Ansatte 3-5
Grundlagt Ikke oplyst
Kan virksomheden flyttes? Ja
Værdi af inventar Ikke oplyst
Værdi af varelager Ikke oplyst
Værdi af ejendomme Ikke oplyst

Beskrivelse:

Virksomheden beskæftiger sig med reparation og services af elektromotorer, generatorer, pumper, el-værktøj samt salg af olierensningssystemer og dertil hørende forbrugsfiltre.

Virksomhedens kundegruppe består af en lang række erhvervskunder inklusiv diverse industrivirksomheder.

Virksomheden har en stabil omsætning.

Foretrukken køberprofil:

Køber må gerne have brancheerfaring, gerne elektromekaniker af uddannelse.

Virksomheden er i sær et interessant købeemne for en anden virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel og kundekreds.

Alternativt kan virksomheden være interessant for en enkeltperson med det rette engagement og elektromekaniker uddannelsen, der ønsker at etablere sig som selvstændig.

» Handels- og produktionsvirksomhed

Storkøbenhavn

Virksomhedstype Handels- og produktionsvirksomhed
Brancher Industri og Handel
Selskabsform A/S
Pris 500.000
Omsætning Ikke oplyst
Ansatte 3-5
Grundlagt Ikke oplyst
Kan virksomheden flyttes? Ja
Værdi af inventar Ikke oplyst
Værdi af varelager Ikke oplyst
Værdi af ejendomme Ikke oplyst

Handels- og produktionsvirksomhed indenfor industriprodukter

Beskrivelse:

Virksomheden sælger oliefilterstationer med pumper til rensning af olie. Virksomheden indkøber komponenterne til produktet, samler komponenterne efter kundernes behov og sælger filterstationerne til virksomhedens kunder.

Efter et salg af en filterstation sælgers der løbende nye filtre til kunden.

Virksomhedens kundegrupper består af entreprenør- og industrivirksomheder med hydraulisk udstyr.

Virksomheden har en stabil omsætning. Der er dog mange muligheder for udvidelse af kundekredsen gennem øget fokusering på salg.

Foretrukken køberprofil:

Køber må gerne have brancheerfaring

Virksomheden er i sær et interessant købeemne for en anden virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel og kundekreds.

Alternativt kan virksomheden være interessant for en enkeltperson med det rette engagement, der ønsker at etablere sig som selvstændig.

» Maskinservices & elektromotor virksomhed

Storkøbenhavn

Virksomhedstype Service og reparation
Brancher Industri og Handel
Selskabsform A/S
Pris 500.000
Omsætning Ikke oplyst
Ansatte 3-5
Grundlagt Ikke oplyst
Kan virksomheden flyttes? Ja
Værdi af inventar Ikke oplyst
Værdi af varelager Ikke oplyst
Værdi af ejendomme Ikke oplyst

Beskrivelse:

Virksomheden beskæftiger sig med service og reparation af forskellige former for el-værktøj, elektromotorer m.m. Hovedsageligt drejer det som om værktøjer samt forskellige industrimaskiner.

Virksomhedens kundegruppe består af en lang række erhvervskunder inklusiv diverse industrivirksomheder.

Virksomheden omsætning er stabil.

Foretrukken køberprofil:

Virksomheden er ideal for købere med brancheerfaring og elektromekanisk erfaring.

Virksomheden er især et interessant købeemne for en anden virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel og kundekreds.

Alternativt kan virksomheden være interessant for en enkeltperson med det rette engagement og elektromekaniker uddannelsen, der ønsker at etablere sig som selvstændig.

» Virksomhed indenfor reklameartikler og reklamegaver sælges

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at sælge sin virksomhed helt eller delvist grundet andre aktiviteter.

Virksomheden

Virksomheden har, ud over Danmark, rettighederne til det Svenske, Finske og Norske marked via et partnerskab.

IMC’s klient er en selvstændig del af en større europæisk sammenslutning.

Virksomheden har egen produktion (outsourcet), samt produktionsaftaler i DK og ude i Europa, og har et fast kundegrundlag og udvikler sig til stadighed.

Virksomheden bevæger sig et niche marked i stærk vækst, og har en fornuftig omsætning og godt fat i markedet inden for deres specifikke område.

Køberprofil

Virksomheden er især interesseret i køberemner inden for samme eller beslægtede brancher, der kan fortsætte virksomhedens udvikling, og er innovativ og stærk i salg og marketing, samt vil aktivt deltage i det internationale samarbejde.

Den videre proces

Såfremt De måtte være interesseret i at vide mere om virksomheden, vil De blive anmodet om at underskrive en fortrolighedserklæring før processen kan fortsætte.

Herefter vil De nærmere blive informeret om selve virksomheden

For yderligere information

For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, virksomhedskonsulent Henrik Henriksen på telefon 46 74 10 64 eller mail: hh@imc-consulting.dk

» Mindre murerfirma på Midtsjælland sælges

Sjælland

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en klient, som ønsker at sælge sin virksomhed, grundet ønske om pension.

Virksomheden

IMCs klient er en mindre murer virksomhed beliggende på Midtsjælland.

Virksomheden har et fast kunde underlag bestående af private kunder og boligselskaber og beskæftiger sig hovedsageligt med forbedringer og vedligeholdelses arbejde

Virksomheden har en fornuftig omsætning og har godt fat i lokalmarkedet.

Køberprofil

Virksomheden er især et interessant købsemne for en anden virksomhed i samme eller beslægtet branche, som ønsker at udvide sin markedsandel og kundekreds og derigennem opnå en synergieffekt.

Den videre proces

Såfremt De måtte være interesseret i at vide mere om virksomheden, vil De blive anmodet om at underskrive en fortrolighedserklæring før processen kan fortsætte.

Herefter vil De nærmere blive informeret om selve virksomheden.

For yderligere information

For yderligere information kontakt venligst IMC Business Consulting A/S, virksomhedskonsulent Henrik Henriksen på telefon 46 74 10 64 eller mail: hh@imc-consulting.dk

» Liftsystemer

Sjælland (øvrige)

Virksomhedstype Servicevirksomhed
Brancher Maskiner, udstyr og tilbehør
Selskabsform A/S
Pris > 10 mio. kr
Omsætning 10-20 mio. kr.
Ansatte 10-20
Grundlagt Ikke oplyst
Kan virksomheden flyttes? Nej
Værdi af inventar 0 mio. kr.
Værdi af varelager 0 mio. kr.
Værdi af ejendomme 0 mio. kr.

Udvikling og konstruktion af special lifte

Beskrivelse:

Virksomheden udvikler specielle lift systemer til vedligeholdelses og bygningsformål, på grund af ønsket om nye udfordringer fra ejer, vil der nu blive en mulighed for at eteblerer sig som en seriør udbyder af disse systemer.

Virksomheden er klar til hurtig overtagelse for den rette køber.

Køberprofil:

Mellemstor virksomhed med fuld moderne faciliteter.

» Special behandling af papir

Storkøbenhavn

Virksomhedstype Fremstilling- og industrivirksomhed
Brancher Anden fremstillings- og forarbejdningsindustri, Grafiskindustri
Selskabsform A/S
Pris 6-10 mio. kr
Omsætning 1-5 mio. kr.
Ansatte Under 5
Grundlagt Ikke oplyst
Kan virksomheden flyttes? Ja
Værdi af inventar 0 mio. kr.
Værdi af varelager 0 mio. kr.
Værdi af ejendomme 0 mio. kr.

Unik virksomhed indenfor stansning og bukning af papir

Beskrivelse:

Virksomheden har en unik platform indenfor stansning af papir og samtidig har den en separat afdeling for servicering og vedligeholdelse af stansemaskiner.

Virksomheden indeholder betydeligt vækstpotentiale indefor den eksisterende kapacitet.

Køberprofil:

Køber kan være anden stansevirksomhed eller anden virksomhed indenfor papir efterbehandling

» Tømrervirksomhed

Sjælland (øvrige)

Virksomhedstype Fremstilling- og industrivirksomhed
Brancher Bygge, anlæg og håndværkvirksomhed
Selskabsform A/S
Pris 6-10 mio. kr
Omsætning 10-20 mio. kr.
Ansatte 10-20
Grundlagt Ikke oplyst
Kan virksomheden flyttes? Ja
Værdi af inventar 0 mio. kr.
Værdi af varelager 0 mio. kr.
Værdi af ejendomme 0 mio. kr.

Stærk tømrervirksomhed med fast arbejde

Beskrivelse:

Tømrervirksomhed med stor lokal forankring og fast løbende arbejde gennem 25 år til samme kunde.

Virksomheden har stor brede i sine kompetencer og har på trods af afmatningen i byggesektoren haft flotte og positive resultater

Køberprofil:

Anden tømrervirksomhed eller tømrer der finansielt kan bære at gå ind i virksomheden.

» Internetportalvirksomhed indenfor jobformidling

Landsdækkende

Virksomhedstype Servicevirksomhed
Brancher Markedsføring, reklame og kommunikation
Kapitalbehov 7 mio. kr
Kapitaltype Egenkapital (investering)
Kategori Virksomhed på idéstadiet
Grundlagt 2000
Ansatte Under 5
Omsætning < 1 mio. kr.

Internetportalvirksomhed indenfor jobformidling søger en stærk kapitalpartner

Beskrivelse:

IMC’s klient er en mindre internetportalsaktør indenfor jobformidling. Virksomheden søger en Business Angel med erfaring indenfor forretningsudvikling og udvikling af innovative koncepter.

Virksomheden udvikler innovative løsninger indenfor jobformidling og rekruttering, og har udviklet et nyt og spændende koncept med stort potentiale og mange udviklingsmuligheder.

Teknologien er færdigudviklet og fungerer i dag.

De nuværende ejere ønsker kapitaltilførsel og samarbejdspartner for derigennem i samarbejde med investor, at skabe grundlag for udvikling og realisering af virksomhedens potentiale.

Foretrukne investortype:

Investor må gerne have brancheerfaring samt erfaring indenfor opbygning af organisationer og forretningsudvikling.

Investor tilbydes:
– En betydelig aktiepost samt væsentlig indflydelse på virksomhedens drift og udvikling.
– Bestyrelsespost – køber får mulighed for, i samarbejde med ejer, at sammensætte virksomhedens fremtidige bestyrelse.
– Mulighed for betydelig gevinst.

For yderligere information, kontakt venligst Christian Strøyberg på
tlf: 46 74 10 64
cs@imc-consulting.dk

» Komponentvirksomhed i transportsektoren

Landsdækkende

Virksomhedstype Handels- og engrosvirksomhed (BtB), Agenturhandel
Brancher Maskiner, udstyr og tilbehør
Pris Ikke oplyst
Ansatte Ikke oplyst
Omsætning Ikke oplyst

Leverandør til transportmaterielindustrien ønsker udvikling via opkøb

Beskrivelse:

IMC’s klient er handels- og ingeniørvirksomhed, der importerer og forhandler en lang række komponenter indenfor transportsektoren. Virksomheden er i fortsat vækst og ønsker nu, at udvikle sig gennem opkøb af relaterede virksomheder.

Foretrukne sælgerprofil:

Virksomheden ønsker at opkøbe mindre firmaer, der omsætter op til 10 mio. og som gerne har eneforhandling på kvalitetsprodukter inden for komponentsalg til den automotive branche.

Firmaer, der opererer eller kan operere i hele Danmark vil være at foretrække.

Vi forestiller os, at købsprocessen kan foregå såvel meget hurtigt, som i form af et planlagt, glidende ejerskifte afhængigt af den konkrete situation.

For yderligere information, kontakt venligst Line Storm Andersen på
tlf: 46 74 10 64
lsa@imc-consulting.dk

» Entreprenørvirksomhed ønsker at opkøbe

Sydsjælland og øerne, Storkøbenhavn, Sjælland (øvrige)

Virksomhedstype Fremstilling- og industrivirksomhed
Brancher Bygge, anlæg og håndværkvirksomhed
Pris 3-6 mio. kr.
Ansatte Ikke oplyst
Omsætning Ikke oplyst

Professionel entreprenørvirksomhed ønsker udvikling via opkøb

Beskrivelse:

IMC’s klient er en alsidig entreprenørvirksomhed, hvis arbejdsområde dækker Storkøbenhavn og det meste af sjælland. Virksomheden har en bred kundeportefølje af både offentlige og privatkunder.

Virksomheden er i vækst og ønsker at udvide sin kundeportefølje gennem opkøb.

Foretrukne sælgerprofil:

Virksomheden ønsker at opkøbe mindre eller mellemstore firmaer, som supplerer virksomhedens nuværende aktiviteter med aktiviteter indenfor anlægsarbejde, kloakarbejde, belægningsarbejde, fagentrepriser samt renoveringsopgaver.

Desuden kan virksomheden være interesseret i at opnå andre geografiske og kundemæssige synergier gennem et opkøb.

Vi forestiller os, at købsprocessen kan foregå såvel meget hurtigt, som i form af et planlagt, glidende ejerskifte afhængigt af den konkrete situation.

De kundemæssige synergier må gerne finde stede indenfor såvel offentlige som private kundetyper og opgaver.

For yderligere information, kontakt venligst Thomas Okkels på
tlf: 46 74 10 64
tho@imc-consulting.dk

» Producent ønsker at udvide ved opkøb

Landsdækkende

Virksomhedstype Handels- og engrosvirksomhed (BtB)
Brancher Øvrige
Pris 3-6 mio. kr.
Ansatte 5-10
Omsætning < 1 mio. kr.

Veletableret producent af bolig- og husholdningsprodukter ønsker at udvide sin virksomhed ved opkøb

Beskrivelse:

IMC’s klient ønsker at udvide sin virksomhed gennem opkøb af virksomheder med tilsvarende samt supplerende produkter. Virksomhedens kunder befinder sig bl.a. indenfor detailsektoren.

Foretrukne sælgerprofil:

Virksomheden ønsker at finde opkøbsemner som:

• Kan tilføre relevante tilsvarende/supplerende produkter/tjenester
• Har en bred kundeportefølje
• Tilbyder konkurrencedygtige priser til privat- og erhvervsmarkedet

For yderligere information, kontakt venligst Christian Strøyberg på
tlf: 46 74 10 64
cs@imc-consulting.dk

» Virksomhed ønsker opkøbe i ejendoms/byggebranchen

Landsdækkende

Virksomhedstype Handels- og engrosvirksomhed (BtB), Servicevirksomhed
Brancher Bygge, anlæg og håndværkvirksomhed, Ejendomme – erhverv/investering/administration
Pris 3-6 mio. kr.
Ansatte 10-20
Omsætning < 1 mio. kr.

Veletableret virksomhed ønsker at opkøbe i ejendoms- og byggebranchen.

Beskrivelse:

IMC’s klient er en solid aktør i ejendoms- og byggebranchen og ønsker at udvikle sin virksomhed via opkøb.

Virksomheden har en bred kundeportefølje af både offentlige og privatkunder.

Foretrukne sælgerprofil:

Virksomheden ønsker at finde opkøbsemner indenfor områderne:

• Mindre anlægsvirksomhed
• Vedligeholdelse af ejendomme
• Murervirksomhed
• Malervirksomhed
• VVS virksomhed
• Rengøringsvirksomhed

Med hensyn til antallet af medarbejdere søges der efter virksomheder mellem 5 og 20 ansatte.

For yderligere information, kontakt venligst Christian Strøyberg på
tlf: 46 74 10 64
cs@imc-consulting.dk

» Maskinfabrik købes

Storkøbenhavn

Virksomhedstype Fremstilling- og industrivirksomhed
Brancher Maskin og industrivirksomhed
Pris 3-6 mio. kr.
Ansatte 10-20
Omsætning < 1 mio. kr.

Maskinfabrik eller relateret fremstillingsvirksomhed købes

Beskrivelse:

IMC’s klient er en velkonsolideret virksomhed, som er inde i en positiv udvikling og ønsker at udbygge forretningsgrundlaget via opkøb.

Interessen samler sig om mindre til mellemstore maskinfabrikker eller relaterede virksomheder med en solid kundebase og et godt navn.

Anonym håndtering kan tilbydes !!

Andet:

IMC’s klient søger en maskinfabrik eller en fremstillingsvirksomhed, gerne en virksomhed som hidtil har fungeret som underleverandør, med et stabilt kundegrundlag og flytbar produktion.

Der kan være interesse for en lidt større ikke-flytbar produktionsvirksomhed, som har en kritisk masse, der muliggør fortsat drift på stedet.

» BtB salg indenfor produkter af papir og plast

Storkøbenhavn

Virksomhedstype Handels- og engrosvirksomhed (BtB)
Brancher Papir, plast, gummi og træ, Råvarer og halvfabrikata
Pris 3-6 mio. kr.
Ansatte 5-10
Omsætning 1-5 mio. kr.

Virksomhed søges indenfor BtB salg af produkter fremstillet af papir eller plast

Beskrivelse:

IMC’s klient søger at udvikle sin virksomhed via opkøb og/eller strategisk samarbejde.

Foretrukne sælgerprofil:

Mindre handelsvirksomhed med stabil kundeportefølje – BtB, med produkter af papir og plast til flere forskellige brancher.
Antal medarbejdere mellem 5 og 10.
Omsætningsniveau fra DKK 3 til 10 mio.